magyarEnglish
Hírlevél

Keress!

PIM
A Kassák Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja.
Tovább a PIM oldalára >>

TwitterInstagramFacebook
Virtuális kiállítások Mattis

BESNYŐ virtuális pici hu

Nikkel

Avantgárd kutatócsoport

A Kassák Lajos avantgárd folyóiratai interdiszciplináris megközelítésben (1915–1928) című NKFIH-projektben foglalkoztatott kutatók rövid életrajza

 

Dr. Balázs Eszter (PIM–Kassák Múzeum, Kodolányi János Egyetem)
Történész, vezető kutató

 

PhD történész, 2017 óta a projekt vezető kutatója. 2009-től a Kodolányi János Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének docense. Kutatási területei: értelmiségtörténet, kultúrtörténet, eszmetörténet, média- és sajtótörténet. 2008-ban védte meg co-tutelle rendszerben a doktori disszertációját a párizsi EHESS-en „En tête des intellectuels.” Les écrivains et la question de la liberté et de l'autonomie littéraires (1908–1914) címmel (kitűnő értékeléssel). A disszertáció magyar nyelven is megjelent: Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról (Budapest, Napvilág, 2009). 2014 és 2018 között az MTA Bolyai János kutatói ösztöndíjával a magyar értelmiség, az irodalom és a háború (1914–1918) témakörben folytatott kutatásokat. Az ösztöndíjas időszak értékelése „kiváló” lett. Legutóbb Budapest hősei címmel (társszerző: Phil Casoar, Budapest, Scolar-Vince, 2016) jelent meg magyar nyelven könyve. Az eredeti francia verzió Les Héros de Budapest címmel jelent meg (Paris, Les Arènes, 2006). A könyv alapján készült dokumentumfilm, melynek társforgatókönyv-írója volt, 2007-ben Camera Hungaria-díjat kapott.

 

Dr. Dobó Gábor (PIM–Kassák Múzeum)
Irodalomtörténész, tudományos munkatárs

 

Az ELTE-n szerzett PhD-fokozatot az irodalomtörténet területén, tanulmányait emellett a Firenzei Egyetemen (MA) és az Angers-i Egyetemen (doktori részképzés) folytatta. Jelenleg a 2016 és 2020 között futó Kassák Lajos avantgárd folyóiratai interdiszciplináris megközelítésben (1915–1928) című alapkutatási projekt munkatársa. A European Society for Periodical Research (ESPRit) bizottsági tagja. Számos publikációja jelent meg a kelet-közép-európai avantgárd újságok hálózatával, illetve az olasz futurizmussal kapcsolatban. Jelenleg a Pluralities: Dada Techniques in Central and Eastern Europe, eds. Oliver Botar, Irina Denischenko, Gábor Dobó, Merse Pál Szeredi (Brill/Rodopi, megjelenés előtt álló) kötet szerkesztésén dolgozik.


Szeredi Merse Pál (PIM–Kassák Múzeum)
Művészettörténész, tudományos munkatárs

 

MA művészettörténész (ELTE, 2013), doktorjelölt (ELTE). Kutatási területe Kassák Lajos avantgárd munkássága és a Ma folyóirat 1920–1925 közötti bécsi története, különös tekintettel a nemzetközi kapcsolatrendszerek feldolgozására. 2015 óta a Kassák Múzeum munkatársa. Kiállításokat rendezett a Kassák Múzeumban, a Virág Judit Galériában és a Janus Pannonius Múzeumban. Közreműködött a Magyar Nemzeti Galéria és a Berlinische Galéria kiállításainak előkészítésében. Publikációi magyar és idegen nyelven szakfolyóiratokban, kiállítási katalógusokban és szerkesztett tanulmánykötetekben jelennek meg.

 

Sasvári Edit (PIM–Kassák Múzeum)
Művészettörténész, tudományos munkatárs

 

Művészettörténész, 2010-től a Kassák Múzeum vezetője. Tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen (magyar–történelem), a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténet szakán és a bécsi Institut für Kulturwissenschaft-ban végezte. Doktori tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Modernkori Történeti Tanszékének Interdiszciplináris Doktori Iskolájában végezte, ahol 2010-ben szigorlati vizsgát tett. 1988-tól múzeumi területen dolgozik, fő kutatási területei a történeti modernizmus és avantgárd kérdései, valamint a művészeti irányítás kérdései a hatvanas években. 2014–2018 között a hatvanas-hetvenes évek magyar művészetének komplex kutatási programját vezette, amelynek eredményei magyarul és angolul is megjelentek a következő kötetekben: A kettős beszéden innen és túl – művészet Magyarországon, 1956–1980, Sasvári Edit, Turai Hedvig, Hornyik Sándor (szerk.), Vince, Budapest, 2018, és Art in Hungary 1956–1980: Doublespeak and Beyond, edited by Edit Sasvári, Hedvig Turai, Sándor Hornyik, Thames & Hudson, London, 2018.

 

Dr. Prof. Tverdota György (ELTE BTK, professor emeritus)
Irodalomtörténész, szenior kutató

 

Tverdota György irodalomtörténész 1975-tól nyugdíjba vonulásáig a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, 1986–1991 között a modern magyar irodalmi osztály főosztályvezetője volt. 1991–1994 között a Sorbonne vendégprofesszora, 2003–2013 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára volt, 2013 óta emeritus professzora. Kutatási területe a 20. századi magyar irodalom, különös tekintettel József Attila életére és költészetére. 2016 óta a kutatócsoport szenior tagja.


Dr. Palkó Gábor (MTA BTK ITI, ELTE BTK)
Irodalomtörténész, a DigiPhil vezetője

 

Palkó Gábor irodalomtörténész, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének kutatója és az ELTE BTK Digitális Bölcsészet Központ társvezetője. Kutatási területe: digitális bölcsészet (filológia, kulturális örökség), az archívumok elméletei, Niklas Luhmann művészet- és médiaelmélete, 20. századi magyar próza.

 

Vissza

PIM A Kassák Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja. >>
Twitter Facebook
Magyar | English