magyarEnglish
Newsletter

Search

PIM
Kassák Museum is a branch museum of Petőfi Literary Museum.
Visit PIM here >>

TwitterInstagramFacebook
Virtual Exhibitions Mattis_angol

A Tett honlap angol

Besnyő_virtuális_pici_EN

Online museum

SIMON JOLÁN ÚTLEVELEI ÉS A LÁTHATATLAN SZERKESZTŐI MUNKA

SIMON JOLÁN ÚTLEVELEI ÉS A LÁTHATATLAN SZERKESZTŐI MUNKA
Grafika: Thury Lili

10-17 June 2021

SÉTA A PERIFÉRIÁKON: Kassák HELY>TÖRTÉNET>EK!
Minisorozatunkban valóban a "perifériákon sétálunk": új szemszögből, topográfiai megközelítésből vizsgáljuk Kassák életének helyszíneit, lakhelyeit. Mai bejegyzésünkben elhagyjuk Budapestet, sőt az országot is. Dobó Gábor kollégánktól megtudhatjuk milyen szerepet játszottak Simon Jolánnak a múzeum gyűjteményében található úti okmányai az avantgárd folyóiratok, különösen a MA fennmaradásában.

SIMON JOLÁN ÚTLEVELEI ÉS A LÁTHATATLAN SZERKESZTŐI MUNKA


Kassák Lajos 1920 és 1926 közötti bécsi emigrációja alatt közvetítők segítségével tartotta a kapcsolatot a magyarországi kulturális élettel. Ezekben az években Kassák messzemenően támaszkodott azokra a társaira, akik vele ellentétben utazhattak Bécs és Budapest között. Elsősorban élettársára, Simon Jolánra, aki magyar útlevél birtokában, leánykori nevén gond nélkül közlekedhetett a két helyszín között. Amikor az irodalom- és művészettörténetben „közvetítésről” beszélünk, akkor magától értetődő módon elképzelések, eszmék, művészeti hatások átadására gondolunk elsősorban. Simon Jolán ingázása a két főváros között valójában olyan komplex folyamat volt, amelyben az eszmék ugyanúgy megjelentek, mint a mozgalomépítés, vagy akár az egyes szereplők anyagi szükségleteinek biztosítása, az élelmiszer, vagy a pénzsegély. Közvetítő tevékenysége nélkül a bécsi Ma létre sem jöhetett volna. A cenzurális körülmények miatt (Kassák könyvei és lapjai tiltólistán voltak) a Ma szerkesztőségi anyagát Simon Jolán általában személyesen vitte át a határon, csakúgy, mint a Kassák által Ausztriából Magyarországra küldött, itthonról kitiltott kiadványait. Maga szállította a kliséket is, ezeket a magas előállítási költségű, a képzőművészeti alkotások nyomdai reprodukcióját lehetővé tevő maratott rézlemezeket, amelyek elengedhetetlenek voltak a Ma képanyagának publikálásához. A közvetítés vizsgálata a művészeti, és ezen belül az avantgárd lapok szerkesztéstörténetében azért is fontos szempont, mert rávilágít a szinte láthatatlan munkatársak, a nők szerepére. Ez háttérmunkának számított, és Simon Jolán saját művészkarrierjét Kassákénak alárendelve dolgozott.A Bécs és Budapest között működő avantgárd művészcsoportokra és lapokra vonatkozó forrásokat vizsgálva nyilvánvaló válik, hogy ezeknek működtetésében, különös tekintettel a közvetítés és az értelmezés munkájára, Simon Jolán valójában főszerepet játszott. A korabeli dokumentumokban, főleg a levelezésekből Simon Jolán szuverén interpretációkkal előálló figurája rajzolódik ki, aki merészségével, nem kevés személyes kockázatot vállalva egyre jelentősebb szerepet töltött be a szerkesztőség munkájában.A kérdésről a következő tanulmányban lehet részletesen olvasni: Dobó Gábor, A közvetítők hatalma: Simon Jolán, Tamás Aladár, József Attila és mások szerepe a bécsi és a budapesti avantgárdban, in Pesti, Tverdota, Veres, Gintli, József Attila, Bécs és a századelő művészete

Képmellékletünk:

Simon Jolán 1920-as évek első feléből származó útlevelei és határátlépési igazolványai a Kassák Múzeum gyűjteményéből.


Korábbi bejegyzéseink:
SÉTA A PERIFÉRIÁKON
A MUTTER
KASSÁK NAPI SZIESZTÁJA
HÉTHÁZ
VÉRVÖRÖS CSÜTÖRTÖK

LAKBÉRSZTRÁJKOK - CSÁNGÓ UTCA 3.
ANGYAL BANDI

PIM Kassák Museum is a branch museum of Petőfi Literary Museum. >>
Twitter Facebook
Magyar | English