magyarEnglish
Newsletter

Search

PIM
Kassák Museum is a branch museum of Petőfi Literary Museum.
Visit PIM here >>

TwitterInstagramFacebook
Virtual Exhibitions Mattis_angol

A Tett honlap angol

Besnyő_virtuális_pici_EN

PUBLICATIONS

Publications by members of the research group Lajos Kassák's Avant-garde Journals from an Interdisciplinary Perspective (1915–1928), supported by the National Research, Development and Innovation Office

 

1. Books

 

Dobó Gábor – Szeredi Merse Pál (szerk.), Jelzés a világba – Háború ∩ avantgárd ∩ Kassák (Az avantgárd és folyóiratai, 1.), Kassák Alapítvány, Budapest, 2016. ISBN 978-963-12-5970-4.

 

Tartalom:

 • Dobó Gábor – Szeredi Merse Pál: Bevezető (Az avantgárd és folyóiratai), 7–8.
 • Balázs Eszter: Antimilitarizmus és avantgárd: A Tett, 10–51. 
 • Dobó Gábor: Elképzelni a háborút: „őrjöngő futuristák” és „áruló olaszok” a tízes évek közepén megjelenő magyar lapokban, 52–68. 
 • Szeredi Merse Pál: A Tett nemzetközi horizontja, 69–77. 
 • Rudas Klára: Absztrakció mint a közvetítés eszköze, 78–80. 
 •  

  Dobó, Gábor – Szeredi, Merse Pál (eds.), Signal to the world – War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák (The Avant-Garde and Its Journals, vol. 1), Kassák Foundation, Budapest, 2016, ISBN 978-963-12-5971-1.

   

Table of contents:

 • Dobó, Gábor – Szeredi, Merse Pál: Introduction, 7–8. 
 • Balázs, Eszter: Avant-Garde and Anti-Militarism: A Tett, 10–51. 
 • Dobó, Gábor: Imagining the War: ‘Frenzied Futurists’ and ‘Treacherous Italians’ Portrayed in Hungarian Newspapers of the 1910s, 52–68. 
 • Szeredi, Merse Pál: The International Horizon of A Tett, 69–77. 
 • Rudas, Klára: Abstraction as Transmission, 78–80.
 •  

Dobó Gábor – Szeredi Merse Pál (eds.), Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe. Proceedings of the International Conference held in the Kassák Museum, 17–19 September 2015 (The Avant-Garde and Its Journals, vol. 2). Petőfi Literary Museum–Kassák Museum, Kassák Foundation, Budapest, 2018. ISBN 978-963-12-5972-8. 

 

Table of contents (only the chapters authored by members of the research group):

 • Gábor Dobó – Merse Pál Szeredi: Introduction
 • Eszter Balázs: Artist and Public Intellectual – Artist or Public Intellectual? Hungarian Avant-Garde Polemics on ‘New Art’ and the Writer’s Role and Responsibilities during the First World War
 • Gábor Dobó: The Self-Description of Lajos Kassák’s Avant-Garde Magazine Dokumentum (1926–1927) (A Synthesis) 

 

Balázs Eszter – Sasvári Edit – Szeredi Merse Pál (szerk.), Művészet akcióban. Kassák Lajos avantgárd folyóiratai A Tett-től a Dokumentumig (1915–1927) (Az avantgárd és folyóiratai, 3.). Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, Kassák Alapítvány, Budapest, 2017. ISBN 978-615-5517-21-1.

 

Tartalomjegyzék (csak a Kassák Múzeum munkatársai által szerzett fejezetek):

 • Balázs Eszter: Avantgárd és radikális háborúellenesség Magyarországon – A Tett (1915–1916), 33–53.
 • Jelzés a világba – Háború, avantgárd, Kassák (kiállításdokumentáció), 54–70. 
 • Elképzelni egy mozgalmat – A MA Budapesten (kiállításdokumentáció), 88–104. 
 • Szeredi Merse Pál: Kassákizmus – A MA Bécsben (1920–1925), 105–141.
 • Új művészet – A bécsi MA az avantgárd nemzetközi hálózataiban (Kassákizmus 1.) (kiállításdokumentáció), 142–158. 
 • Tverdota György: 2×2 – Kassák Lajos és Németh Andor közös folyóirata (1922), 159–171. 
 • Az új Kassák – A ló meghal és a madarak kiröpülnek (Kassákizmus 2.) (kiállításdokumentáció), 172–180. 
 • Új dráma, új színpad – A magyar avantgárd színházi kísérletei (Kassákizmus 3.) (kiállításdokumentáció), 198–206.
 • Dobó Gábor: Nemzedékváltás, szintézis és az új társadalom programja – A Dokumentum Budapesten (1926–1927), 207–233. 
 • A gépektől a képekig – Témák és értelmezések a Dokumentumban (dokumentáció), 234–244.
 •  

  Balázs, Eszter – Sasvári, Edit – Szeredi, Merse Pál (eds.), Art in Action – Lajos Kassák's Avant-Garde Journals from A Tett to Dokumentum (1915–1927) (The Avant-Garde and Its Journals, vol. 3). Petőfi Literary Museum–Kassák Museum, Kassák Foundation, Budapest, 2017. ISBN 978-615-5517-22-8.

   

Table of contents (only the chapters authored by members of the research group):

 • Balázs, Eszter: Avant-Garde and Radical Anti-War Dissent in Hungary – A Tett (1915–1916), 33–53.
 • Signal to the World – War ⋂ Avant-Garde ⋂ Kassák, 54–70. 
 • Imagining a Movement – MA in Budapest, 90–106. 
 • Szeredi, Merse Pál: Kassákism – MA in Vienna (1920–1925), 107–143.
 • New Art – The Vienna Edition of MA in the International Networks of Avant-Garde (Kassákism 1.), 144–160. 
 • Tverdota, György: 2×2 – The Journal Edited by Lajos Kassák and Andor Németh (1922), 161–173. 
 • The New Kassák – The Horse Dies and the Birds Fly Away (Kassákism 2.), 174–182. 
 • New Drama, New Stage – Theatrical Experiments of the Hungarian Avant-Garde (Kassákism 3.), 200–208.
 • Dobó, Gábor: Generation Change, Synthesis and a Programme for a New Society – Dokumentum in Budapest (1926–1927), 209–233. 
 • From Machines to Images – Themes and Interpretations in Dokumentum, 234–244.

 

 

2. Exhibitions 


Elképzelni egy mozgalmat: a Ma Budapesten | Imagining a Movement: Ma in Budapest

 • Helyszín | Venue: Kassák Múzeum
 • Időtartam | Duration: 2016. szeptember 24. – 2017. január 15.
 • Kurátorok | Curated by: Dobó Gábor, Szeredi Merse Pál
 • Design: Rudas Klára
 • Kísérőfüzet | Exhibition guide

Kassákizmus 1. Új művészet – A bécsi MA az avantgárd nemzetközi hálózataiban | Kassákism 1. New Art – The Vienna Edition of MA in the International Networks of Avant-Garde

 • Helyszín | Venue: Petőfi Irodalmi Múzeum
 • Időtartam | Duration: 2017. október 13. – 2018. február 25.
 • Kurátorok | Curated by: Sasvári Edit, Szeredi Merse Pál
 • Design: Rudas Klára
 • Kísérőfüzet | Exhibition guide

 

Kassákizmus 2. Az új Kassák – A ló meghal és a madarak kiröpülnek | Kassákism 2. The New Kassák – The Horse Dies and the Birds Fly Away
 • Helyszín | Venue: Kassák Múzeum
 • Időtartam | Duration: 2017. október 20. – 2018. március 3.
 • Kurátorok | Curated by: Sasvári Edit, Szeredi Merse Pál
 • Design: Rudas Klára
 • Kísérőfüzet | Exhibition guide

Kassákizmus 3. Új dráma, új színpad – A magyar avantgárd színházi kísérletei | Kassákism 3. New Drama, New Stage – Theatrical Experiments of the Hungarian Avant-Garde

 • Helyszín | Venue: Bajor Gizi Színészmúzeum
 • Időtartam | Duration: 2017. október 27. – 2018. március 18.
 • Kurátorok | Curated by: Galácz Judit, Szeredi Merse Pál
 • Design: Rudas Klára
 • Kísérőfüzet | Exhibition guide

 

Aktív ábrák. Kapcsolatépítési stratégiák az avantgárd hálózatokban | Active Diagrams. Avant-Garde Network-Building Strategies

 • Helyszín | Venue: Kassák Múzeum
 • Időtartam | Duration: 2018. október 26. – 2019. május 12.
 • Kurátorok | Curated by: Balázs Eszter, Dobó Gábor, Sasvári Edit, Szeredi Merse Pál
 • Design: Rudas Klára

 

3. Virtual exhibitions and microsites


Szeredi Merse Pál (szerk), Az új Kassák – A ló meghal és a madarak kiröpülnek. Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, Budapest, 2018.


4. Organization of international conferences

 

Visualizing Cataclysm and Renewal. Visual culture and War Representations in Central and Eastern Europe in World War One and its Aftermath (1914–1920)

 • Nemzetközi konferencia a Visegrádi Alap támogatásával | International conference supported by the International Visegrad Fund
 • Szervezők | Organized by: Balázs Eszter, Katona Anikó, Suba Zoltán
 • Helyszín | Venue: Budapest Történeti Múzeum
 • Időpont | Date: 2019. május 29–31. 
 •  

5. Journal articles and book chapters

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 • Balázs Eszter: Zenekar-alapítás a Titanicon: a Vörösmarty Akadémia az 1918-as összeomlás és „szervezkedési láz” idején, „Üdvözlet a győzőnek” – konferencia az első világháború mikrotörténelméről, Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2020, megjelenés előtt.
 • Balázs Eszter: Oldás vagy szakítás? Ady Endre és a Nyugat megítélése Kassák Lajos folyóirataiban 1915-1919 között, „Az én testamentumom”. Emlékkonferencia Ady halálának 100. évfordulójára, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2020, megjelenés előtt.
 • Dobó, Gábor – Szeredi, Merse Pál: At the Cubist-Futurist Exhibition in Budapest (June 1919): A Hungarian Interpretation of ‘Futurism’. In: Günter Berghaus (ed.): International Yearbook of Futurism Studies 2019, De Gruyter, Basel – New York, 2020, megjelenés előtt.

 • Dobó, Gábor – Szeredi, Merse Pál: Network Diagrams in Futurist and other Avant-Garde Magazines: Creating and Self-Positioning an Imaginary Community. In: Günter Berghaus (ed.): International Yearbook of Futurism Studies 2019, De Gruyter, Basel – New York, 2020, megjelenés előtt.

 • Galácz Judit – Szeredi Merse Pál: Párhuzamos avantgárdok Bécsben: Látlelet Kassák és Kiesler kooperációjának hiányáról. In: Gintli Tibor, Pesti Brigitta, Tverdota György, Veres András (szerk.): József Attila, Bécs és a századelő művészete. Tanulmányok, L’Harmattan, Budapest, 2020, 197–212.

   

6. Conference presentations

 

2017

 

 • Balázs, Eszter – Dobó, Gábor: Between Commitment and Criticism. Challenges of the Hungarian Avant-Garde in Mainstream Position During the Commune of 1919, Peripheries of the European Revolutionary Process(es) Conference, European University Institute, Florence, 2017. október 5–7.
 • Dobó, Gábor: Framing Futurism in Hungary (1909–1944), ESPRit, Conflict in the Periodical Press, International University of Languages and Media, Milano, 2017. június 28–30.
 • Szeredi, Merse Pál: The Hungarian Avant-Garde in Vienna (pecha kucha). Fourth International Forum for doctoral candidates in art history of Eastern Europe, Humboldt Universität zu Berlin, 2017. április 28.

 • Szeredi Merse Pál: Kísérlet Kassák Lajos első kiállításának rekonstrukciójára és kontextualizálására (1924). Ungarische Autoren und Publizisten auf deutschem Sprachgebiet (1880-1938), Konferenz am Lehrstuhl für Germanistik der KPPU, 2017. február 28.–március 1.
   

2018

 

 

2019

 

 

PIM Kassák Museum is a branch museum of Petőfi Literary Museum. >>
Twitter Facebook
Magyar | English