magyarEnglish
Newsletter

Search

PIM
Kassák Museum is a branch museum of Petőfi Literary Museum.
Visit PIM here >>

TwitterInstagramFacebook
Virtual Exhibitions Mattis_angol

A Tett honlap angol

Kassák Lajos hagyatéka

A Kassák Múzeumban található Kassák Lajos levelezése, kéziratai, fotói és könyvtára is. Az intézményben őrzött-levelezés a huszadik század első éveitől egészen a múzeum alapításáig dokumentálja a Kassák-kör munkásságát, annak külföldi kapcsolatait, a magyar avantgárd befogadástörténetét, és azt a kulturális kontextust, amelyben a magyar avantgárd művészek dolgoztak. A levelezést gazdag fotóanyag (portrék, műtárgyfotók és kiállítási fotók), valamint kéziratanyag (vers- és regényvázlatok, illetve a folyóirat-szerkesztés dokumentumai) egészíti ki. Szintén a múzeum őrzi Kassák Lajos könyvtárát, benne számos elsőkiadású, „könyvtárgyként” is értékes kötettel. A muzeális könyvanyagot a hazai és nemzetközi avantgárdkutatás legfrissebb eredményeit is követő szakkönyvtár egészíti ki.

A múzeumban található, több mint félezer avantgárd periodikából álló együttes nagyrészt szintén Kassák Lajos hagyatékából került az intézménybe. Az egyedülálló folyóirat-gyűjtemény a Kassák- lapokon kívül számos, igen kis példányszámban megjelent magyar avantgárd kiadványt (folyóiratokat, kiállítási katalógusokat, röpiratokat és antológiákat) is tartalmaz. A múzeum továbbá 1910 és 1950 között publikált külföldi avantgárd folyóiratokat is őriz, amelyek nem csak ritkaságuk miatt tarthatnak számot a kutatók érdeklődésére, de gyűjteménytörténeti jelentőségük is van. A német, osztrák, olasz, francia, holland, angol, amerikai, cseh, román, lengyel, cseh, orosz, szerb, horvát, japán folyóiratok  ugyanis Kassák és a magyar avantgárd alkotók tájékozódásának is dokumentumai, amelyek részben rekonstruálhatóvá teszik a Kassák-csoport nemzetközi kapcsolatrendszerét. A gyűjtemény része továbbá Tiszay Andor (avantgárd színész és rendező, újságíró) olasz futurista kiadványokból álló kollekciója, amely Tiszay húszas évek közepi olaszországi tartózkodása során került az alkotóhoz. A Tiszay-könyvtár – csak úgy, mint a folyóirat-gyűjtemény többi része – számos dedikált, megjegyzetelt, sőt átrajzolt folyóiratot tartalmaz, így is alátámasztva, hogy ezek a kiadványok az avantgárd első számú kommunikációs csatornáját jelentették.
A Kassák Múzeum történeti törzsanyaga (Kassák Lajos hagyatéka) mellett kialakult egy kisebb kortárs gyűjtemény is. Ebben főként azoknak a művészeknek a munkái szerepelnek, akik valamilyen formában inspirálódtak Kassák életművéből, valamint szellemi téren és a művészi gondolkodás tekintetében Kassák gondolkodásával rokon műveket hoztak létre.
Ez a gyűjteményi egység Kassák Lajos felesége, Kárpáti Klára 1968-ban, majd Juraj Meliš pozsonyi képzőművész 1986-ban kezdeményezett felhívásának köszönhetően bővült. A képzőművészeti gyűjtemény a modernizmus szellemének elkötelezett alkotók műveivel azóta is folyamatosan gyarapodott. Többek között Ámos Imre, Bak Imre, Czóbel Béla, Gáyor Tibor, Haász István, Halász Károly, Juraj Melis, Nádler István, Maurer Dóra, Joseph Kádár, Juhász R. József, Kepes György, Victor Vasarely művei fémjelzik a gyűjteményt.
PIM Kassák Museum is a branch museum of Petőfi Literary Museum. >>
Twitter Facebook
Magyar | English